ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ – MATTRESS PROTECTOR FITTED 80/50 cm KIKKA BOO
 ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – MATTRESS PROTECTOR DROPS 60*120cm KIKKA BOO
 Επίστρωμα κρεβατιού Bamboo – Kikka boo mattress protector 60*120cm KIKKA BOO
 ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – PROTECTOR ORGANIC COTTON 70*140 CM KIKKA BOO
 ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ BAMBOO – MATTRESS PROTECTOR 70*140cm KIKKA BOO
 ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ – MATTRESS PROTECTOR STARS 60*120 CM Kikka Boo