�������������� ���������������� 1481 V-Brake 14'' Byox