�������������������������� ������������ 6V KARACHI MONI